بناراد بریس کیان

سمینار آموزشی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی – اسفند 1397

تعویض پذیری
اجزا
مقطع مهاربند

سرفصل ها:

  • معرفی مهاربند کمانش تاب
  • اجزا و چیدمان مهاربند
  • خواص و ویژگی ها
  • نحوه عملکرد مهاربند در سازه

توضیحات:

این سمینار برای ناظرین اداره کل نوسازی مدارس با هدف آموزش ناظرین محترم جهت نظارت بر پروژه هایی که توسط شرکت ما مجهز به مهاربند کمانش تاب شده بود برگزار شد

ارائه دهنده: مهندس دباغیان

اسفند 1397