بناراد بریس کیان

خدمات

محاسبات و طراحی سازه با انواع سیستم های باربر جانبی و میراگر ها

تولید تخصصی مهاربند کمانش تاب و اجرای آن

ساخت و نصب اسکلت فلزی

محاسبات و طراحی سازه

طراحی قاب‌های BRBF مشابه با طراحی سایر سیستم‌ها با شکل پذیری بالا با عضو تسلیم شونده (فیوز) می‌باشد. در حالت کلی در این سازه‌ها گام‌های طراحی به صورت ساده شده شامل سه بخش زیر می‌باشند:

طراحی کلیه اجزاء سازه ای توسط تیم کاری شرکت بناراد بریس کیان انجام می شود.

ساخت و تولید مهاربند کمانش تاب با اتصال جوشی ، پیچ و پین

مهاربند کمانش تاب را میتوان بسته به نیاز و طراحی انجام شده بصورت های قطری منفرد ،V شکل معکوس ، V شکل ، و ضربدری دو طبقه اجرا کرد
اجرای اسکلت فولادی با سیستم مهاربند کمانش تاب در سراسر ایران