بناراد بریس کیان

پروژه های انجام شده

این شرکت با یاری خدا و تلاش مستمر و توانمندی تیم حرفه ای خود تاکنون موفق به تولید و نصب بیش از ۱۲۰۰ قطعه مهاربند کمانش تاب در ۴۵ پروژه مسکونی ، اداری و آموزشی شده است