مقایسه مقدار اجزاء سازه ای در دوسیستم مهاربند جانبی بادبند همگرا CBFو مهاربند کمانش تابBRBF


مقایسه اولیه از سیستم مهاربندی جانبی بادبند همگرا و مهاربند کمانش تاب در ساختمان سه طبقه با 960 مترمربع زیربنا

مشخصات سازه مورد بررسی

برآورد اولیه از مصالح استفاده شده در این سازه و با سیستم لرزه بر مهاربند همگرا و براساس ویرایش سوم آیین نامه 2800  طبق جدول زیر محاسبه شده است.

با در نظر گرفتن ملاحظات معماری ، سازه مورد بررسی با سیستم مهاربندی کمانش تاب BRB طراحی و بررسی شده است.پلان سازه و محل‌های قرارگیری قاب‌های بادبندی در شکل زیر نشان داده شده است.

با توجه به رفتار شکل پذیر و ضریب رفتار بسیار بالای تعریف شده برای سیستم کمانش تاب در آیین نامه 2800 ، (جدول ذیل)  ضریب زلزله و در نتیجه نیروی لرزه ای کمتری به سازه وارد می‌شود. برآورد اولیه مصالح استفاده شده در این حالت در جداول زیر آورده شده است.

در نهایت جدول مقایسه ای و میزان صرفه جویی به شرح ذیل می‌باشد.

 ودر مجموع ، برآورد کلی هزینه‌های مربوط به شرکت بناراد بریس BRB Kian به صورت جدول زیر ارائه می‌گردد. این هزینه‌ها شامل تهیه مصالح و ساخت تعداد 24 قطعه مهاربند کمانش تاب به همراه کلیه اتصالات شامل ورق تقویت ستون‌ها در چشمه اتصال ، ورق اتصال مهاربند به ستون ، حمل به محل پروژه و نصب مهاربندها می‌باشد. طراحی جزئیات اتصال بر عهده شرکت بناراد بریس می‌باشد.

شرح

تعداد

قیمت کل(ریال)

طراحی ،تهیه نقشه‌های اجرایی ،ساخت مهاربند BRB

24 قطعه

به دلیل متغیر بودن قیمت‌ها از درج قیمت خودداری شده است.

حمل و نصب مهاربند با اتصالات

24 قطعه

جمع کل

لازم به توضیح است که هزینه فوق الذکر جایگزین بهینه ای برای هزینه‌های اجرای ساختمان با مهاربند همگرا  خواهد بود، مضاف بر آن در سیستم BRBF به دلیل کاهش برش پایه ابعاد فونداسیون و حجم آرماتور آن نیز تعدیل خواهد شد و از دیگر مزیت‌های جایگزینی سیستم مهاربند همگرا ، عملکرد لرزه ای بهتر BRB در پی انتخاب ضریب رفتار 7 به جای ضریب رفتار 3،5  مهاربند همگرا و شکل پذیری خوب مهاربند BRB   و عدم کمانش

مطالبمقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *