بناراد بریس کیان

همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان به صورت مجازی – بهمن ماه 1399

تیزر
وبینار
مطالعه موردی و مقایسه
پاسخ به سوالات

سرفصل ها:

  • تاریخچه مهاربند کمانش تاب
  • معرفی سیستم و ضوابط لرزه ای
  • اتصالات و جانمایی
  • عملکرد مهاربند
  • ضوابط طراحی
  • مطالعه موردی و مقابسه ساختمان 8 سقف با دو سیستم مهاربند کمانش تاب و دیوار برشی بتنی

بهمن ماه 1399

ارائه دهنده: مهندس عطار ، مهندس دباغیان