بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی خیابان امام رضا (ع)

ساختمان مسکونی دارای 8 طبقه و زیربنای 2600 متر مربع که مهاربند کمانش تاب آن توسط تیم کاری شرکت brb kian در دی ماه سال 1401 طراحی و اجرا شد .