بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 8 سقف خیابان هجرت شهرمشهد

ساختمان مسکونی با 1860 متر مربع زیر بنا ، سیستم سازه ای قاب ساده و مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت و اتصالات جوشی .