بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 7 سقف بلوار دانشجو

ساختمان مسکونی با زیر بنای 1350 متر مربع در هفت طبقه باسیستم قاب مفصلی و 28 قطعه مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت که در یک پارت ساخنه و نصب شد.مهاربندهای پروژه با ظرفیت های 40 تا 90 تن میباشد. طراحی سازه و ساخت مهاربند کمانش تاب توسط تیم کاری شرکت BRB KIAN در مرداد ماه سال 1402 انجام شده است.