بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 7 سقف خیابان ملک الشعرا بهار

ساختمان مسکونی 7 سقف با زیربنای 1000 متر مربع با سیستم سازه ای در یک جهت قاب مفصلی مهاربند کمانش تاب در جهت دیگر دوگانه قاب صلب و مهاربند کمانش تاب است که در آذر ماه 1402 توسط تیم کاری شرکت BRB KIAN طراحی و اجرا شد.

مشخصات سازه :