بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 9 سقف خیابان فدائیان اسلام

طراحی و تولید ۷۳ قطعه مهاربند کمانش تاب در پروژه ساختمان مسکونی خیابان فدائیان اسلام شهر مشهد شهریور ماه ۱۴۰۲ مشخصات پروژه : زیربنا : حدود ۶۲۰۰ متر مربع در ۹ سقف دو طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ هفت طبقه مسکونی تعداد مهاربند کمانش تاب :۷۳ قطعه نوع سازه : قاب مفصلی با سیستم باربر جانبی مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت - نوع سقف : متال دک