بناراد بریس کیان

پروژه سالن ورزشی منطقه آزاد تجاری ارس

ساختمان اداری سالن ورزشی واقع در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس واقع در استان آذربایجان شرقی.
اتصالات مهاربند جوشی از نوع end slot